1. Nguyễn Thị Hồng Hạ

 *Trình độ:

– Cử nhân luật Trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Thương mại, khóa 2006-2010;

– Chứng chỉ đào tạo về SHTT của WIPO năm 2011;

– Chứng chỉ đào tạo về SHTT của APEC năm 2011;

– Hiện nay, Hồng Hạ đang tham gia khóa học Văn bằng 2 Đại học Ngoại thương.

 *Vị trí:

– Trợ lý pháp luật.

Gia nhập CIS Law Firm từ năm 2010, với những kiến thức đã được đào tạo bài bản trong nhà trường cùng với sự hướng dẫn tận tình của các Luật sư CIS Law Firm, Hồng Hạ trợ giúp khách hàng trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, lao động, tiền lương.


2. Đỗ Trần Duy Cường

*Trình độ:

–  Cử nhân luật trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Thương Mại, khóa 2010 -2014

*Vị trí:

– Trợ lý pháp luật.

Là một chuyên viên trẻ năng động, đầy nhiệt huyết cùng với kiến thức vững vàng được tiếp nhận trong quá trình học tập, làm việc thực tiễn, Duy Cường tư vấn cho khách hàng trong các lĩnh vực về Thương mại và Sở hữu trí tuệ, đặc biệt là bản quyền và thương mại điện tử.


3. Bùi Thị Hải Đăng

 *Trình độ:

– Cử nhân luật Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Quốc tế, khóa 2008-2012;

– Hiện nay, Hải Đăng đang tham gia khóa học đào tạo Thạc sỹ Luật học của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia khóa đào tạo Luật sư của Bộ Tư pháp.

 *Vị trí:

– Trợ lý pháp luật.

Nổi bật với thành quả học tập của mình trong trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các chuyên viên khác về sở hữu trí tuệ, Hải Đăng góp phần xây dựng một “team” chuyên nghiệp về dịch vụ sở hữu trí tuệ của CIS Law Firm.


4. Nguyễn Bỉnh Khiêm

 *Trình độ:

– Cử nhân công nghệ thông tin.

 *Vị trí:

– Chuyên gia Công nghệ thông tin.

Khiêm là người phụ trách nhiệm vụ phát triển phần mềm, xử lý những vấn đề kỹ thuật về công nghệ thông tin, đồng thời là người phụ trách tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu cho các dự án lớn của CIS Law Firm. Bỉnh Khiêm là chuyên gia trong việc xử lý các trục trặc về vấn đề máy tính, internet và các trục trặc về IT khác.