Đăng ký bản quyền - Đăng ký logo

ban quyen logo
1. Bản quyền logo Logo của công ty thường được thiết kế một cách rất sáng tạo, có tính nhận diện và tính thẩm mỹ cao nên ngoài việc được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu – thương hiệu, logo đồng thời cũng được bảo…
Read More

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

ban quyen phan mem
1. Chương trình máy tính Chương trình máy tính bao gồm các loại sau đây: Phần mềm hệ thống; Phần mềm ứng dụng; Phần mềm điều khiển, tự động hóa và các sản phẩm tương tự khác. Các chương trình máy tính phổ biến hiện…
Read More

Đăng ký thương hiệu - Bảo hộ thương hiệu

1. Thương hiệu là gì? Thương hiệu (nhãn hiệu) là logo, tên gọi … gắn lên hàng hoá, biển hiệu, bao bì, website, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh. Ví dụ: 2. Dịch vụ đăng ký thương hiệu CIS Law Firm: Tra…
Read More