(Tiếng Việt) 8 điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực vào 01/01/2021

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Công ty được quyền trừ lương, phạt tiền người lao động không?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Automatic stay extension for foreigners

More info: CIS LAW FIRM Address : 109 Hoang Sa , DaKao Ward, District 1, Hochiminh City Phone : (84) 028 3911 85 81 – (84) 028 3911 85 82 Email : info@cis.vn

(Tiếng Việt) Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 62000 tỷ như thế nào?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động bị phạt đến 150 triệu đồng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.