(Tiếng Việt) 8 điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực vào 01/01/2021

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Công ty được quyền trừ lương, phạt tiền người lao động không?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động bị phạt đến 150 triệu đồng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.