(Tiếng Việt) Từ năm 2021: 6 loại giấy tờ tùy thân nào sẽ phải thay đổi?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Application for dual Citizenship for Overseas Vietnamese

Currently, overseas Vietnamese are more and more inclined to return to their home country for long-term residence, not only for visiting relatives, but also for investing in business, establishing a company, buying real estate, living stably in Vietnam. These activities contribute a lot to the socio-economic development of Vietnam. So, how is Vietnamese laws stipulating the registration procedures of permanent residence and Vietnamese citizenship for overseas Vietnamese? I. Regulation of…

(Tiếng Việt) Công ty được quyền trừ lương, phạt tiền người lao động không?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Đăng ký Kiểu Dáng Công Nghiệp | Giới thiệu | Thủ tục | Ý nghĩa

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam làm lây bệnh có bị xử chung thân hay tử hình không?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.