Các loại tài sản góp vốn vào công ty

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi có thể dùng nhà cửa, xe cộ … để góp vốn thành lập công ty không?

Trần Hùng, Tiền Giang

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến CIS Law Firm. Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật CIS tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì, các tài sản dùng để góp vốn thành lập công ty bao gồm:

–  Có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

–  Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Các tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành đồng Việt Nam.

Như vậy, bạn có thể dụng nhà cửa, xe cộ… các loại tài sản theo quy định của pháp luật nêu trên để góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Hy vọng câu trả lời trên giải đáp được vấn đề bạn đang quan tâm. Trong trường hợp còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và hỗ trợ từ CIS LAW FIRM nhé.

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028 3911 8581 – 028 3911 8580
Email: info@cis.vn