8 điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực vào 01/01/2021

Ngày 01/01/2021 sắp tới, Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có những nội dung mà người lao động cần phải lưu ý. Dưới đây là 8 nội dung sửa đổi nổi bật nhất mà Người lao động và người sử dụng lao động cần cập nhật ngay để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của mình:

Thứ nhất, tăng tuổi nghỉ hưu:

– Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

–  Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình như trên cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Bên cạnh đó, với những công việc đặc thù thì việc nghỉ hưu trước tuổi cũng được quy định ràng hơn.

Thứ hai, tăng ngày nghỉ Quốc Khánh:

Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động được nghỉ việc và hưởng nguyên lương 02 ngày vào lễ Quốc khánh, thay vì chỉ được nghỉ 01 ngày như hiện nay. Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ vào ngày 2/9 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau.

Thứ ba, Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do:

Bộ luật Lao động 2019 cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do mà chỉ cần báo trước cho người sử dụng lao động, cụ thể là:

– báo trước ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn.

– báo trước ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng

– và báo trước ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng.

Bên cạnh đó, người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số trường hợp sau đây:

  1. Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận và theo luật định;
  2. Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn theo luật định;
  3. Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
  4. Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
  5. Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi;
  6. Đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
  7. Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định của Bộ luật lao động làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Thứ tư, bổ sung thêm trường hợp Người lao động nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương khi con nuôi, cha mẹ nuôi; cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết:

Theo đó, người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp:

– Kết hôn thì được nghỉ 03 ngày;

– Con đẻ, con nuôi kết hôn thì được nghỉ 01 ngày;

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: được nghỉ 03 ngày.

Thứ năm, bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động như:

– Người sử dụng lao động không được buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.

– Không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Thứ sáu, mở rộng phạm vi điều chỉnh của bộ luật lao động:

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác không phải hợp đồng lao động nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì vẫn được coi là hợp đồng lao động và được điều chỉnh bởi Bộ luật lao động.

Thứ bảy, bỏ loại hợp đồng lao động theo mùa vụ:

Như vậy Bộ luật lao động 2019 chỉ quy định 02 loại hợp đồng là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn không quá 36 tháng. Quy định này được đánh giá là tiến bộ lớn của pháp luật lao động nhằm bảo vệ người lao động, hạn chế tình trạng người sử dụng lao động “lách luật”, không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bằng cách ký các loại hợp đồng mùa vụ, dịch vụ…

Thứ tám, các quy định về lương, thưởng của người lao động:

– Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

– Khi trả lương qua ngân hàng, người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản và chuyển tiền lương.

– Người lao động có thể ủy quyền cho người khác nhận lương trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp.

– Người lao động có thể được “thưởng” không chỉ bằng tiền mà có thể bằng tài sản hoặc bằng các hình thức khác căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Trên đây là những nội dung mới nổi bật nhất được quy định trong Bộ luật Lao động 2019. Nếu bạn còn thắc mắc về vấn đề này, vui lòng liên hệ ngay với công ty chúng tôi để được tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí.

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028 3911 8580 – 028 3911 8581
Email: info@cis.vn