Báo cáo tình hình sử dụng thẻ Apec hàng năm

Theo Quy chế cấp thẻ APEC, Doanh nghiệp có doanh nhân sử dụng thẻ APEC có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng năm tình hình sử dụng thẻ APEC của những người được cấp thẻ APEC thuộc công ty mình (không đi vẫn phải báo cáo)

APEC REPORT

Điển hình tại thời điểm hiện nay (01.2018), một số tỉnh thành yêu cầu báo cáo như sau:

Tỉnh, thành phố Đồng Nai Bà rịa – Vũng tàu Tp. Hồ Chí Minh
Thời hạn nộp Ngày 15 tháng 12 hàng năm Ngày 31 tháng 1 năm kế tiếp Ngày 31 tháng 1 năm kế tiếp
Nơi nộp báo cáo Sở Ngoại vụ Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Kế hoạch Đầu tư
Mẫu báo cáo Tải về Tải về Tải về

Nếu bạn còn băn khoăn về việc:

  • Liệu công ty mình có phải báo cáo???
  • Cách khai mẫu (form)???
  • Bạn không có thời gian khai mẫu và đi nộp
  • Thẻ APEC sắp hết hạn
  • Thẻ APEC bị mất, bị hỏng
  • Doanh nhân đã chuyển công tác

Hãy liên hệ ngay với CIS Law Firm để được hỗ trợ qua info@cis.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại (+84.08).39118581.

∗Lưu ý: Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng sẽ có chế tài xử lý, cụ thể:

  • Trường hợp đơn vị không báo cáo hoặc báo cáo không đúng hạn thì Ủy ban nhân dân sẽ ra thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh thẻ được cấp cho các cá nhân của đơn vị không còn giá trị sử dụng và sẽ không xem xét cấp lại thẻ APEC trong vòng 12 tháng kể từ ngày thẻ được thông báo không còn giá trị sử dụng.
  • Trường hợp đơn vị báo cáo không trung thực (không đúng đối tượng sử dụng thẻ, sử dụng thẻ không đúng mục đích) thì Ủy ban nhân dân sẽ thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh thẻ được cấp cho các cá nhân của đơn vị không còn giá trị sử dụng và sẽ không xem xét cấp lại thẻ APEC trong vòng 3 năm kể từ ngày thẻ được thông báo không còn giá trị sử dụng.
  • Trường hợp đơn vị bị phát hiện giới thiệu không đúng người của đơn vị hoặc người của đơn vị nhưng không đúng tiêu chí, điều kiện xét cho phép sử dụng thẻ APEC thì Ủy ban nhân dân sẽ thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc thẻ APEC cấp cho các cá nhân của đơn vị không còn giá trị sử dụng và sẽ không xem xét cấp thẻ APEC đối với tất cả các cá nhân trong đơn vị, đồng thời chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quy định trên nhằm tạo sự thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền kiểm soát, quản lý dễ dàng hơn việc sử dụng thẻ APEC trên địa bàn thành phố, tránh tình trạng lạm dụng thẻ để sử dụng sai mục đích. Vì vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện báo cáo đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Đặng Thị Duyên – CISer