Năm 2021: lưu ý khi thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ

Theo quy định tại nghị định 79/2019/NĐ-CP, đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ đến trước ngày 10 tháng 12 năm 2019 mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2016:

Trong trường hợp này, hộ gia đình, cá nhân tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021.

Lưu ý: Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Như vậy, để đảm bảo việc thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân cần lưu ý kiểm tra trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của mình có còn ghi nợ tiền sử dụng đất không.

Trong trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa nộp ngân sách Nhà nước thì hộ gia đình, cá nhân nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách này trước ngày 28/02/2021.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến trước ngày 10 tháng 12 năm 2019:

Hộ gia đình, cá nhân tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất.

Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Về thông tin bảng giá đất tại từng địa phương, UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành bảng giá đất của từng tỉnh/thành phố trong giai đoạn 2020-2024, bạn đọc có thể tìm kiếm bảng giá đất tại cổng thông tin điện tử của từng địa phương.

Nếu muốn được tư vấn và hỗ trợ các thủ tục về đất đai, hãy liên hệ với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm của Công ty Luật CIS theo thông tin bên dưới:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028 3911 8580 – 028 3911 8581
Email: info@cis.vn