Tùy tiện sử dụng ký hiệu ® sẽ bị phạt !

© (C) , ® (R),  ™ (TM) , SM (SM) là gì ?

 © (C) , ® (R),  ™ (TM) , SM (SM) là những kí hiệu liên quan đến sự bảo hộ của nhà nước đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ như Nhãn hiệu, bản quyền,…mà thuật ngữ Luật học  gọi đó là “tình trạng pháp lí” của các đối tượng đó. Cụ thể từng đối tượng :

© là kí hiệu của copyrighted, nghĩa là bản quyền. Đây là một tập hợp tất cả các quyền lợi cho việc sử dụng và quyền sở hữu đối với một sản phẩm, dịch vụ hay một ý tưởng nào đó, việc sử dụng kí hiệu (C) như việc tuyên bố đối tượng đó đã được bảo hộ độc quyền, nghiêm cấm tất cả mọi tổ chức, cá nhân sử dụng một sản phẩm, dịch vụ hay một ý tưởng nào đó nếu chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu. Copyrighted áp dụng cho tất cả những nơi có sự xuất hiện của sáng tạo, của tác giả, của người tạo ra tác phẩm; ý tưởng; thông tin…

Đối tượng được bảo vệ của quyền tác giả là các tác phẩm văn học, nghệ thuật khoa học như: các tác phẩm âm nhạc, văn học, tác phẩm hiến trúc, các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng….

dang ky nhan hieu

® là kí hiệu của Registered, nghĩa là đã đăng kí bảo hộ. một nhãn hiệu sử dụng kí hiệu này giống như việc tuyên bố đây là đây là nhãn hiệu đã đăng kí bảo hộ với cơ quan nhà nước. Những nhãn hiệu đã đăng kí bảo hộ thường sử dụng kí hiệu này như một công cụ thông tin với người tiêu dùng biết rằng đây là nhãn hiệu đã được đăng kí , những nhãn hiệu chưa được bảo hộ thì không được sử dụng kí hiệu này .

là kí hiệu của Trademark, nghĩa là nhãn hiệu, dùng để phân biệt sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của công ty này với công ty khác hoặc chính giữa những sản phẩm, dịch vụ của một công ty.

SM là kí hiệu của Service-mark cũng có cách hiểu giống như Trademark nhưng Service-mark là nhãn hiệu cho sản phẩm là dịch vụ vì có nhiều quốc gia phân ra Nhãn hiệu hàng hoá ()  và Nhãn hiệu dịch vụ(SM).

Trách nhiệm, biện pháp xử lí vi phạm

Theo quy định tại Điều 6.1.b Nghị định 99/2013/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 7.1.a Thông tư 11/2015/TT-BKHCN: hành vi in trên sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ chỉ dẫn gây hiểu sai lệch về việc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ như: “nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ độc quyền”, “nhãn hiệu đã được bảo hộ”, “nhãn hiệu thuộc độc quyền của…”, kể cả việc sử dụng ký hiệu chữ ® (chỉ dẫn về việc nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)” thì bị coi là sử dụng thông tin chỉ dẫn gây hiểu sai lệch rằng đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam mặc dù không được hoặc chưa được bảo hộ.

Hành vi nêu trên sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (mức phạt cho tổ chức là gấp đôi).

Tác giả: Tiểu Ngân