Xây dựng thương hiệu không bao giờ là điều dễ dàng

Quy trình đúng: đăng ký thương hiệu (một hoặc nhiều thương hiệu) trước để giữ quyền độc quyền, sau đó an tâm hoạt động kinh doanh vì khi đó đã đảm bảo được quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu độc quyền của mình.

xay-dung-thuong-hieu

Tuy nhiên, phần lớn cá nhân, doanh nghiệp hiện nay đang đi theo một quy trình ngược: kinh doanh trước, thấy phát triển rồi mới đăng ký thương hiệu nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm của đối thủ cạnh tranh hoặc đang bị thiệt hại bởi hành vi xâm phạm của người khác. Con đường này tiềm ẩn rủi ro rất lớn khi kinh doanh thành công, thương hiệu muốn đăng ký đã bị người khác độc quyền, phải thay đổi toàn bộ thương hiệu do đang xâm phạm quyền độc quyền thương hiệu của người đã đăng ký.

Tin liên quan