Đã chi trả 17,5 nghìn tỷ đồng từ gói hỗ trợ an sinh 62 nghìn tỷ đồng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn…

Lao động nghỉ việc nhận hỗ trợ từ gói 62000 tỷ như thế nào?

Sau nhiều ngày chờ đợi, ngày 24/4/2020, Chính phủ đã ban hành quy định cụ thể về điều kiện và cách thức để nhận hỗ trợ đối với gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ được Chính phủ thông qua ngày 10/4/2020. Theo đó, điều kiện và thủ tục đối với người lao động (NLĐ) bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc nhưng…

Lao động ngừng việc không lương nhận hỗ trợ từ gói 62000 tỷ như thế nào?

Sau khi Công ty Luật CIS thực hiện video và bài viết: “Chính Phủ duyệt gói hỗ trợ 62000 tỷ cho nhiều đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid19”, Công ty Luật CIS đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như thắc mắc về việc làm sao để được nhận gói hỗ trợ này, hồ sơ và thủ tục như thế nào, đặc biệt là từ người…

Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 62000 tỷ như thế nào?

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội, khiến cho hàng nghìn người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động tự do vốn đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống bình thường khi chưa có dịch bệnh. Ngày 10/04/2020, Chính phủ đã thông qua gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ cho nhiều đối tượng, trong đó có…

Chính Phủ duyệt gói hỗ trợ 62000 tỷ cho nhiều đối tượng gặp khó khăn do dịch covid19

Dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng toàn diện đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế nước ta. Theo ước tính sơ bộ, 19% doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô; 78% lao động ngành vận tải, giày da, dệt may bị giảm việc, giãn việc hoặc ngừng việc; 98% lao động hàng không tạm nghỉ việc, 98% lao động khu vực…