Hướng dẫn của Cục Sở Hữu Trí Tuệ để áp dụng hiệp định CPTPP

(Thông báo số 1926/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ) Ngày 8/3/2018, Việt Nam đã cùng 10 nước gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru và Singapore chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại thành phố San-ti-a-gô, Chi-lê. Đối với Việt Nam, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn…

Hội thảo: “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) những điều doanh nghiệp cần biết”

Ngày 14/4, VCCI đã tổ chức hội thảo: “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) những điều doanh nghiệp cần biết” tại khách sạn Kim Đô. Hội thảo thu hút sự tập trung đông đảo của các doanh nghiệp và báo đài tham dự.