Mùa Covid: giải thể sao cho đúng quy trình ? Luật sư trả lời

1. Giải thể doanh nghiệp là gì Giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, giải thể doanh nghiệp có thể chia ra 02 trường hợp là giải thể tự nguyện hoặc giải thể bắt buộc. Doanh nghiệp giải thể tự nguyện khi: Kết thúc thời hạn hoạt…