Lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh hơn 50%

Theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, kể từ ngày 20/9/2019, một số mức phí liên quan đến cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp đã giảm mạnh so với quy định hiện hành. Cụ thể, biểu phí, lệ phí đăng…

Làm sao để thuê bao di động trả trước vẫn được hưởng khuyến mãi 50% sau 1/3/2018

CIS – Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2018 quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất. Theo đó, các thuê bao di động trả trước sẽ chỉ nhận mức khuyến mãi tối đa 20%. Lí do ban hành quy định này là vì thuê bao trả trước…