Thủ tục để Việt Kiều làm việc (lao động) tại Việt Nam

Việt kiều là thuật ngữ để chỉ người Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài, họ có thể đang mang quốc tịch Việt Nam hoặc/và quốc tịch nước ngoài. Hiện nay có khá nhiều Kiều bào sau thời gian sinh sống ở nước ngoài, được nhập quốc tịch nước ngoài, nay có dự định quay trở lại Việt Nam làm việc. Vậy Việt kiều muốn trở về Việt…

Đăng ký song tịch – Lợi ích của người song tịch (Hai quốc tịch)

1. Đăng ký song tịch Hiện nay, Việt kiều đang ngày càng có xu hướng về nước cư trú lâu dài, không chỉ là thăm người thân, mà còn đầu tư kinh doanh, thành lập công ty, mua nhà đất, sinh sống ổn định lâu dài hợp pháp tại Việt Nam – những hoạt động này đóng góp rất nhiều cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.…

Đăng ký song tịch – Hồi hương cho Việt Kiều

Hiện nay, Việt kiều đang ngày càng có xu hướng về nước cư trú lâu dài, không chỉ là thăm người thân, mà còn đầu tư kinh doanh, thành lập công ty, mua nhà đất, sinh sống ổn định tại Việt Nam – những hoạt động này đóng góp rất nhiều cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Vậy, pháp luật Việt Nam quy định như thế…