Đã có thông tư về biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp năm 2021

Luật Doanh nghiệp 2020 đã hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó có nhiều thay đổi so với Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực đã một thời gian nhưng cơ quan nhà nước chưa ban hành các biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp mới. Điều này đã tạo nên sự lúng túng cho các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục về…

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

Doanh nghiệp của bạn đang muốn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty nhưng bạn chưa biết thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như thế nào? Hồ sơ ra sao? Hãy cùng CIS tìm hiểu nhé! Theo quy định của Thông tư 95/2016/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế, trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi…