Chính thức có nghị định hướng dẫn luật đầu tư 2020

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Để hướng dẫn Luật Đầu tư 2020, vào ngày 26/03/2021 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực thi hành ngay. Nghị định 31/2021/NĐ-CP đã cụ thể hóa các quy định của Luật Đầu tư 2020 về các ngành, nghề cấm…

Từ năm 2021: Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị cấm – Luật Đầu tư năm 2020 có gì mới?

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020, theo đó, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Dưới đây là một số thay đổi quan trọng: 1. Về việc áp dụng Luật Đầu tư và các luật có liên quan: Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, nếu có quy…

Lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là gì? Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là những ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng các điều kiện mà luật pháp Việt Nam có quy định. Sở dĩ, luật pháp quy định riêng biệt những ngành, nghề này là vì việc thực hiện các…

Thủ tục xin giấy phép đầu tư

1. Giấy phép đầu tư là gì? Giấy phép đầu tư (hay còn gọi là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. (khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014) 2. Những trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép đầu tư [1]: Dự án đầu…

Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT – Giải pháp rút ngắn thời gian đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Luật Đầu tư 2014 có nhiều điểm mới so với Luật Đầu tư 2004, trong đó nổi bật là quy định cải cách quy trình thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài theo hướng bãi bỏ yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tách bạch hoạt động đầu tư theo dự án với hoạt động…

Hội thảo: “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) những điều doanh nghiệp cần biết”

Ngày 14/4, VCCI đã tổ chức hội thảo: “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) những điều doanh nghiệp cần biết” tại khách sạn Kim Đô. Hội thảo thu hút sự tập trung đông đảo của các doanh nghiệp và báo đài tham dự.