• Hướng dẫn tính thuế trước bạ xe máy 2023

    Hướng dẫn tính thuế trước bạ xe máy 2023

    Xe máy là tài sản phổ biến và thông dụng đối với người dân Việt Nam. Khi mua bán và đăng ký quyền sở hữu đối với xe máy thì tổ chức, cá nhân phải nộp một loại phí thường gọi là thuế trước bạ. Vậy thuế... Read More »