• Thủ tục xin song tịch cho Việt Kiều năm 2023

    Thủ tục xin song tịch cho Việt Kiều năm 2023

    Hiện nay, một công dân được mang cùng lúc 02 quốc tịch khá phổ biến. Tuy nhiên, để có thể có đồng thời quốc tịch nước ngoài và quốc tịch Việt Nam thì Việt kiều cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định... Read More »
  • Đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo

    Đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo

    Theo thống kê gần đây, vào năm 2020, xuất khẩu gạo đạt trên 3 tỷ USD đang là “điểm sáng” trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Giá trị của hạt gạo Việt Nam đã được khẳng định qua các đơn hàng... Read More »