Lưu ý: Mức hưởng Trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

I. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp: đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

II. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

Mức hưởng hàng tháng  = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề đóng Bảo hiểm xã hội trước khi thất nghiệp  x 60% 

Các thông tin chi tiết khác về cách nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, các bạn có thể xem tại đây http://www.cis.vn/huong-dan-cach-nhan-tien-tro-cap-that-nghiep-mua-covid19/

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP - CÔNG TY LUẬT CIS

109 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3911 8581 - 0938 548 101
Email: info@cis.vn