(Tiếng Việt) Hướng dẫn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) 8 điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực vào 01/01/2021

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Công ty được quyền trừ lương, phạt tiền người lao động không?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Lao động nghỉ việc nhận hỗ trợ từ gói 62000 tỷ như thế nào?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.