(Tiếng Việt) “3 tại chỗ” khi áp dụng chỉ thị 16 là gì?

3 tai cho chi thi 16

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.