(Tiếng Việt) Lao động ngừng việc không lương nhận hỗ trợ từ gói 62000 tỷ như thế nào?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.