08 trường hợp khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến

Mới đây, Bộ Y tế ban hành Thông tư 30/2020/TT-BYT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Từ ngày 01.03.2021 thông tư 30/2020 có hiệu lực, quy định 08 trường hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng tuyến như sau:

♦Trường hợp thứ nhất: Người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh đúng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.

Ví dụ: Chị A đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Quận 1, khi chị A đi khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Quận 1 được xác định là đúng tuyến.

♦Trường hợp thứ 2: Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh. Trường hợp trẻ em chưa có thẻ bảo hiểm y tế do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản này.

Ví dụ: Anh B đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai. Anh B đi khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai thì được xác định là khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng tuyến.

♦Trường hợp thứ ba: Người tham gia bảo hiểm y tế trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc.

♦Trường hợp thứ tư: Người tham gia bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

♦Trường hợp thứ năm: Người tham gia bảo hiểm y tế có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.

♦Trường hợp thứ 6: Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến. Như vậy, khi đi khám lại theo lịch hẹn ở các bệnh viện tuyến trên, người có thẻ BHYT không cần xin giấy chuyển tuyến mà chỉ cần đem theo giấy hẹn khám lại thì sẽ được Qũy BHYT thanh toán theo mức hưởng đúng tuyến của mình.

♦Trường hợp thứ 7: Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

♦Và trường hợp thứ 8: Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.

Khi khám, chữa bệnh đúng tuyến thì người có thẻ BHYT sẽ được hưởng tối đa quyền lợi theo mức hưởng của mình

CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028 3911 8581
Email: info@cis.vn

(Tác giả : Văn Hưng)