Hội thảo: “Hiến kế xây dựng Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Ngày 20/01/2016, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần đầu tiên đã tổ chức buổi hội thảo về hiến kế xây dựng Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

ht01

Với tỷ lệ chiếm trên 95% tổng số doanh nghiệp, DNNVV đang từng bước khẳng định vị trí và vai trò vô cùng to lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Chính vì vậy, tại buổi hội thảo này, hầu hết các chuyên gia đều nhận định việc xây dựng một hành lang pháp lý cho DNNVV là thực sự rất cần thiết để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trước sự lấn lướt của các thế lực hùng mạnh, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào các cộng đồng kinh tế khu vực và trên thế giới.

ht02

Để hỗ trợ cho các DNNVV, theo ông Nguyễn Văn Bé – Hiệp hội các DN KCN TP.HCM, vấn đề cải cách thủ tục hành chính “thông thoáng” hơn cho các DNNVV là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Trong đó, Luật cần lược bỏ đi một số thủ tục phức tạp không cần thiết đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin để giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho các DNNVV trực tiếp tại cơ quan nhà nước.

Nhận định về năng lực của các DNNVV hiện nay, ông Nguyễn Hoàng Dũng – Viện NCKH lãnh đạo và quản trị DN cho rằng DNNVV Việt Nam hiện nay đang phát triển rất mạnh mẽ về số lượng, đặc biệt chỉ 6 tháng kể từ ngày Luật DN 2014 có hiệu lực, số lượng DNNVV đã tăng lên 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, về chất lượng thì còn nhiều hạn chế, đặc biệt là vấn đề nhận thức của doanh nghiệp trước những rủi ro và cơ hội trong kinh doanh. Do đó, theo ông, Nhà nước cần hỗ trợ về Đào tạo, Chuyển giao công nghệ, Tài chính và Thông tin để các DNNVV phát triển về CHẤT, nhưng song song đó cũng cần một cơ chế quản lý chặt chẽ từ phía Nhà nước để tránh tâm lý ỷ lại, đồng thời theo dõi được mức độ phát triển của các DNNVV.

ht03

Ghi nhận tất cả ý kiến của các chuyên gia, vị đại diện VCCI hy vọng rằng Luật hỗ trợ DNNVV ban hành sẽ giúp cho các DNNVV thụ hưởng được nhiều quyền lợi và lớn mạnh hơn. Từ đó, sẽ tạo hiệu ứng tốt cho nền kinh tế Việt Nam.