• Hợp đồng lao động

    Hợp đồng lao động

    Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức của xu thế, các công ty, doanh nghiệp được ra đời nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Công ty, doanh nghiệp ra đời càng nhiều, cơ hội việc làm cũng tăng lên tương ứng. Tuy... Read More »
  • Hướng dẫn hưởng chế độ ốm đau năm 2023

    Hướng dẫn hưởng chế độ ốm đau năm 2023

    Trong cuộc sống hằng ngày, sẽ có những lúc sức khỏe của bạn không nghe lời và bạn phải tạm thời “đình công”. Nếu bạn không may bị ốm và phải nghỉ việc để điều trị, hoặc phải ở nhà chăm sóc con nhỏ đau... Read More »