• Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

  Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

  Bên cạnh quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhà nước còn có chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, với mức đóng thấp hơn phù hợp với điều kiện lao động và thu nhập của những đối tượng lao động... Read More »
 • Cách rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2022

  Cách rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2022

  Do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid-19 khiến nhiều người lao động đã phải đề nghị hưởng BHXH 1 lần để có thêm tiền trang trải cuộc sống trong đại dịch. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính... Read More »
 • Đóng BHXH càng nhiều thì lương hưu càng cao?

  Đóng BHXH càng nhiều thì lương hưu càng cao?

  Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) được thực hiện trên cơ sở huy động sự tích lũy của người lao động khi còn trẻ, còn khỏe mạnh để bảo đảm ổn định thu nhập khi gặp phải các rủi ro, bao gồm 5 chế độ: ốm... Read More »