Chính thức có nghị định hướng dẫn luật đầu tư 2020

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Để hướng dẫn Luật Đầu tư 2020, vào ngày 26/03/2021 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực thi hành ngay. Nghị định 31/2021/NĐ-CP đã cụ thể hóa các quy định của Luật Đầu tư 2020 về các ngành, nghề cấm…

Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 62000 tỷ như thế nào?

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội, khiến cho hàng nghìn người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động tự do vốn đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống bình thường khi chưa có dịch bệnh. Ngày 10/04/2020, Chính phủ đã thông qua gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ cho nhiều đối tượng, trong đó có…

Người lao động được tăng lương từ 01/01/2020

1. Tăng lương tối thiểu vùng tối đa 240.000 đồng/tháng từ 01/01/2020 Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số  90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, thay thế Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. Nghị định số  90/2019/NĐ-CP có những điểm mới đáng chú ý sau…