• Đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo

    Đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo

    Theo thống kê gần đây, vào năm 2020, xuất khẩu gạo đạt trên 3 tỷ USD đang là “điểm sáng” trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Giá trị của hạt gạo Việt Nam đã được khẳng định qua các đơn hàng... Read More »