• 08 trường hợp khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến

    08 trường hợp khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến

    Mới đây, Bộ Y tế ban hành Thông tư 30/2020/TT-BYT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Từ ngày 01.03.2021 thông tư 30/2020 có hiệu lực,... Read More »
  • Năm 2021: xin cấp sổ đỏ ở đâu?

    Năm 2021: xin cấp sổ đỏ ở đâu?

    Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Một trong những điểm mới mà người dân cần chú ý trong nghị định này là việc... Read More »