• Hộ kinh doanh có cần đăng ký thương hiệu không?

    Hộ kinh doanh có cần đăng ký thương hiệu không?

    Khi kinh doanh, dù hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào, như mở công ty, thành lập doanh nghiệp hay đăng ký hộ kinh doanh, thì cơ sở kinh doanh đều có tên gọi riêng. Tên gọi này có thể được đặt theo tên người chủ,... Read More »
  • Xâm phạm thương hiệu và cách thức xử lý

    Xâm phạm thương hiệu và cách thức xử lý

    Bạn đã tốn nhiều chi phí để thiết kế thương hiệu và bạn đã mất nhiều thời gian cũng như đầu tư tiền bạc để xây dựng thương hiệu logo cho hoạt động kinh doanh của mình, nhưng lại bị người khác sao chép, làm... Read More »