• Hợp đồng lao động có thời hạn

    Hợp đồng lao động có thời hạn

    Khi làm việc tại các doanh nghiệp, công ty, tổ chức, giữa người lao động và bên sử dụng lao động cần ký hợp đồng lao động để làm bằng chứng đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các bên. Hợp đồng lao động... Read More »
  • Người lao động được tăng lương từ 01/01/2020

    Người lao động được tăng lương từ 01/01/2020

    1. Tăng lương tối thiểu vùng tối đa 240.000 đồng/tháng từ 01/01/2020 Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số  90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp... Read More »