• Điều kiện làm thẻ APEC tại Đồng Nai năm 2024

    Điều kiện làm thẻ APEC tại Đồng Nai năm 2024

    Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. Tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ phía Đông của vùng kinh tế trọng điểm này và là đầu mối giao thông... Read More »
  • Thủ tục xin cấp lại thẻ apec năm 2021

    Thủ tục xin cấp lại thẻ apec năm 2021

    Thẻ APEC (hay còn gọi là Thẻ Doanh nhân ABTC) là một giấy tờ đặc biệt dùng để thay thế visa đi 19 quốc gia trong khối APEC. Khi sở hữu Thẻ APEC, Doanh nhân sẽ thuận lợi trong việc đi lại làm ăn, hợp tác kinh doanh, tham dự... Read More »