• Thủ tục và mức hưởng chế độ ốm đau 2023

  Thủ tục và mức hưởng chế độ ốm đau 2023

  Chế độ ốm đau là một trong những chế độ, quyền lợi cơ bản mà người lao động được hưởng khi đóng BHXH, bên cạnh các chế độ khác như chế độ thai sản, chế độ hưu trí… Với chế độ này, khi bản thân... Read More »
 • Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh năm 2023

  Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh năm 2023

  Hiện nay, đối với những cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ thì việc lựa chọn đăng ký hộ kinh doanh là hình thức phù hợp và dễ quản lý hoạt động nhất. Việc đăng kí thành lập hộ kinh doanh khá đơn giản nhưng... Read More »
 • Thủ tục đăng ký Hộ kinh doanh

  Thủ tục đăng ký Hộ kinh doanh

  Hộ kinh doanh là một trong những loại hình kinh doanh phổ biến tại Việt Nam. Mô hình kinh doanh của Hộ kinh doanh phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, độc lập và thường xuyên. Vậy ai được quyền thành lập Hộ... Read More »
 • Thành lập công ty có vốn nước ngoài năm 2021

  Thành lập công ty có vốn nước ngoài năm 2021

  Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa như hiện nay, các Nhà đầu tư không chỉ kinh doanh, đầu tư trong quốc gia mình, mà còn đầu tư tại nhiều quốc gia khác. Và những năm vừa qua, Việt Nam trở thành... Read More »