• Hợp đồng lao động có thời hạn

    Hợp đồng lao động có thời hạn

    Khi làm việc tại các doanh nghiệp, công ty, tổ chức, giữa người lao động và bên sử dụng lao động cần ký hợp đồng lao động để làm bằng chứng đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các bên. Hợp đồng lao động... Read More »
  • Các loại hợp đồng lao động

    Các loại hợp đồng lao động

    Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động là mối quan hệ được thiết lập trên cở sở thỏa thuận giữa hai bên được thể hiện bằng “hợp đồng lao động”. Tùy vào nhu cầu và mục đích khác nhau mà... Read More »