• Thủ tục xin giấy phép đầu tư

    Thủ tục xin giấy phép đầu tư

    1. Giấy phép đầu tư là gì? Giấy phép đầu tư (hay còn gọi là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. (khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư... Read More »