Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số Nhà đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng dự án nhưng không biết việc chuyển nhượng này có cần phải đáp ứng điều kiện gì và cần chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ nào để chuyển nhượng dự án.

Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây, Công ty Luật CIS sẽ hướng dẫn chi tiết về Thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Dự án đầu tư là gì?

Thuật ngữ “Dự án đầu tư” có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau.

Về mặt pháp lý, Dự án đầu tư là một tập hợp đề xuất của Nhà đầu tư, trong đó Nhà đầu tư bỏ vốn để tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh tại địa điểm cụ thể, trong một khoảng thời gian nhất định.

2. Chuyển nhượng Dự án đầu tư là gì?

Chuyển nhượng Dự án đầu tư là một loại thủ tục hành chính, trong đó Nhà đầu tư đăng ký chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Dự án đầu tư của mình cho Nhà đầu tư khác. Để được chuyển nhượng thì Dự án đầu tư và Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện luật định.

thu-tuc-chuyen-nhuong-du-an-dau-tu-tai-tphcm
Hình ảnh: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3. Quy định về hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư.

Hoạt động chuyển nhượng Dự án đầu tư được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
 • Biểu cam kết WTO về dịch vụ;
 • Luật Đất đai 2013;
 • Luật Kinh doanh bất động sản 2014;
 • Luật Nhà ở 2014;
 • Một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến từng lĩnh vực hoạt động của Dự án đầu tư.

4. Điều kiện chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định hiện hành, Nhà đầu tư không đương nhiên được chuyển nhượng Dự án đầu tư. Theo đó, để được chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà đầu tư cần đáp ứng một số quy định sau:

 • Dự án đầu tư hoặc phần Dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư 2020;
 • Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng Dự án phải đáp ứng điều kiện về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định;
 • Trong trường hợp chuyển nhượng Dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Trường hợp chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản, Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản;
 • Ngoài ra, Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

5. Chuyển nhượng Dự án đầu tư cần giấy tờ gì?

Để chuyển nhượng Dự án đầu tư, Nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau đây:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư (Tải về);

– Hợp đồng chuyển nhượng Dự án đầu tư hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Dự án đầu tư;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của Nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng:

+ Nếu Nhà đầu tư là cá nhân thì nộp Hộ chiếu;

+ Nếu Nhà đầu tư là tổ chức thì nộp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thành lập;

– Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng Dự án đầu tư;

– Tài liệu sau chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng Dự án đầu tư, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư;

+ Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư (nếu có);

– Hợp đồng BCC (đối với Dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC).

6. Thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có sự khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp 1: Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận Nhà đầu tư mà Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư trước khi dự án khai thác vận hành hoặc có sự thay đổi điều kiện đối với Nhà đầu tư:

 • Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 08 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 5 cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;
 • Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận sẽ xem xét điều kiện chuyển nhượng Dự án đầu tư để quyết định điều chỉnh Dự án đầu tư.

Trường hợp 2: Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành:

Trong trường hợp này, Nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.

Trường hợp 3: Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp:

 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô Dự án đầu tư;
 • Kéo dài tiến độ thực hiện Dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện Dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
 • Điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư;
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

Nhà đầu tư chuyển nhượng thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án như hướng dẫn trong Trường hợp 1 nêu trên.

Trường hợp 4: Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư:

Trong trường hợp này, Nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư mà thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo trình tự sau:

 • Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 04 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 5 cho Cơ quan đăng ký đầu tư, trong đó văn bản đề nghị điều chỉnh Dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư (Tải về);
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp có liên quan;
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó, gửi Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;

Trường hợp 5: Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Trong trường hợp này, Nhà đầu tư thực hiện theo trình tự sau đây:

 • Nhà đầu tư chuyển nhượng Dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 5 cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện chuyển nhượng Dự án đầu tư để điều chỉnh Dự án đầu tư.

Trường hợp 6: Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư:

 • Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Dự án đầu tư tùy theo từng trường hợp tương ứng với các trường hợp đã được Công ty Luật hướng dẫn như trên;
 • Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật doanh nghiệp tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Riêng đối với dự án kinh doanh bất động sản, nếu Nhà đầu tư được chấp thuận theo hình thức lựa chọn Nhà đầu tư được quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 29 của Luật Đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Dự án đầu tư khi chuyển nhượng dự án và tuân thủ nguyên tắc, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

7. Kinh nghiệm làm thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà đầu tư nước ngoài thường gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh như:

 • Thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư rất phức tạp, trải qua nhiều bước thẩm định;
 • Nhà đầu tư phải chuẩn bị nhiều loại hồ sơ, giấy tờ. Do đó, nếu không có kinh nghiệm về trình tự thủ tục chuyển nhượng dự án thì có thể phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Việc soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng Dự án đầu tư không hề đơn giản, đòi hỏi người soạn thảo phải có hiểu biết về pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các bên, tránh được rủi ro pháp lý;

8. Dịch vụ thực hiện thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Luật CIS.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ cho rất nhiều Nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau đầu tư thành công vào Việt Nam.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép đầu tư, điều chỉnh, thay đổi giấy phép đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần; thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh công ty nước ngoài;
 • Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;
 • Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục chuyển nhượng Dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình chuyển nhượng Dự án đầu tư hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582             Hotline: 0916.568.101
Email: info@cis.vn