Bảo Hiểm Y Tế 2024: thay đổi mức đóng của Học Sinh, Sinh Viên (dự kiến)

Vừa qua, Công ty Luật CIS đã có bài viết thông tin về việc Sắp Có 5 Thay Đổi Về Bảo Hiểm Y Tế trong dự thảo sửa đổi Luật BHYT với nhiều nội dung mới, như việc xuất trình giấy tờ khi đi khám BHYT, bỏ phân cấp theo tuyến cũ, thay đổi mức hưởng BHYT trái tuyến, v.v… Bạn đọc quan tâm có thể xem lại tại đây.

Ngoài những điểm mới mà Công ty Luật đã thông tin, thì còn một điểm mới quan trọng liên quan đến chế độ BHYT của Học sinh, Sinh viên. Điểm mới này được cho là sẽ khắc phục được bất cập của Luật Bảo hiểm y tế hiện tại, cụ thể, mức đóng BHYT của Học sinh, Sinh viên theo quy định hiện tại đang cao hơn mức đóng khi Học sinh, Sinh viên đóng theo diện Hộ gia đình, điều này là không hợp lý.

Chi tiết chính sách mới dự kiến thay đổi như thế nào, xin mời quý độc giả theo dõi tiếp bài viết “Bảo Hiểm Y Tế 2024: thay đổi mức đóng của Học Sinh, Sinh Viên (dự kiến)” dưới đây.

1. Mức đóng BHYT của Hộ gia đình theo quy định hiện nay

Hộ gia đình là diện đóng BHYT được Nhà nước hỗ trợ một phần về mức đóng. Mức đóng này được tính theo tỷ lệ % của mức lương cơ sở theo quy định hiện hành. Đồng thời, đối với Hộ gia đình có nhiều thành viên thì mức đóng sẽ được giảm dần từ người thứ 2 trở đi.

Cụ thể, với mức lương cơ sở hiện tại là 1.8 triệu đồng/tháng, thì mức đóng BHYT của hộ gia đình là 81.000 đồng/tháng áp dụng cho người thứ nhất. Từ người thứ 2 đến thứ 4, mức đóng giảm tương ứng còn 56.700 đồng, 48.600 đồng, 40.500 đồng, và từ người thứ 5 trở đi, mỗi người là 32.400 đồng/người/tháng.

Thành viên hộ gia đình Mức đóng BHYT theo tháng
Người thứ nhất 81.000 đồng
Người thứ hai 56.700 đồng
Người thứ ba 48.600 đồng
Người thứ tư 40.500 đồng
Người thứ năm trở đi 32.400 đồng

bhyt-cua-hoc-sinh-sinh-vien

2. Mức đóng BHYT của Học sinh, Sinh viên hiện nay

Theo quy định của Luật BHYT hiện hành, mặc dù Học sinh, Sinh viên là thành viên của hộ gia đình nhưng phải tách riêng ra để đóng BHYT theo diện của Học sinh, Sinh viên, và mức đóng cũng tính theo tỷ lệ % lương cơ sở theo quy định hiện hành, tuy nhiên, tỷ lệ này cao hơn. Cụ thể, với mức lương cơ sở là 1.8 triệu đồng/tháng tại thời điểm hiện tại, Học sinh, Sinh viên đóng BHYT với mức là 170.100 đồng/3 tháng, 340.200 đồng/6 tháng hoặc 680.400 đồng/12 tháng. Vậy, trung bình Học sinh, Sinh viên đóng 56.700 đồng/tháng, nghĩa là bằng với mức đóng của người thứ 2 trong hộ gia đình nếu đóng theo diện hộ gia đình.

Phương thức đóng Mức đóng BHYT
03 tháng 170.100 đồng
06 tháng 340.200 đồng
12 tháng 680.400 đồng

Như vậy, nếu gia đình của một Học sinh, Sinh viên có nhiều hơn 02 người, nếu đóng BHYT theo diện hộ gia đình thì sẽ có lợi hơn, nghĩa là Học sinh, Sinh viên sẽ được đóng với mức thấp hơn, cụ thể là 48.600 đồng, hoặc 40.500 đồng, hay thậm chí là 32.400 đồng (thấp hơn gần 43% so với mức đóng hiện hành là 56.700 đồng/tháng).

dich-vu-lam-the-apec

3. Thay đổi mức đóng BHYT của Học sinh, Sinh viên (dự kiến)

Chính vì xác định đối tượng và mức đóng như hiện tại, nhiều người cho rằng, mức đóng của Học sinh, Sinh viên hiện nay là không hợp lý, vậy nên, trong dự thảo Luật sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế lần này, Bộ Y Tế đã đề xuất sửa đổi theo hướng cho Học sinh, Sinh viên lựa chọn đóng BHYT theo diện Hộ gia đình hoặc theo diện Học sinh, Sinh viên tuỳ mức đóng nào phù hợp hơn:

Dự thảo Luật BHYT sửa đổi
Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

2. Xác định thứ tự đóng bảo hiểm y tế đối với trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau như sau:

d) Trường hợp đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tại khoản 4 Điều 12 (học sinh, sinh viên) đồng thời thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 (người thuộc hộ gia đình) của Luật BHYT thì được tự lựa chọn theo đối tượng đóng phù hợp.

Như vậy, Công ty Luật CIS vừa thông tin đến bạn đọc chính sách mới (dự kiến) về việc công bằng hoá mức đóng của Học sinh, Sinh viên và hộ gia đình. Công ty Luật sẽ cập nhật đến quý bạn đọc thông tin cụ thể khi dự thảo Luật BHYT sửa đổi nêu trên được thông qua.

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

♦ Link Youtube:

CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028 3911 8581

Email: info@cis.vn