• Thông báo tuyển sinh thực tập tháng 03/2021

  Thông báo tuyển sinh thực tập tháng 03/2021

  Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp sau này, Ban giám đốc Công ty Luật CIS “CIS Law... Read More »
 • Thông báo tuyển sinh thực tập tháng 12/2020

  Thông báo tuyển sinh thực tập tháng 12/2020

  Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp sau này, Ban giám đốc Công ty Luật CIS “CIS Law... Read More »
 • Thông báo tuyển sinh thực tập tháng 09/2020

  Thông báo tuyển sinh thực tập tháng 09/2020

  Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp sau này, Ban giám đốc Công ty Luật CIS “CIS Law... Read More »
 • Thông báo tuyển sinh thực tập tháng 03/2020

  Thông báo tuyển sinh thực tập tháng 03/2020

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp sau này, Ban... Read More »
 • Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 09/2019

  Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 09/2019

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP QUÝ IV/2019 Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp... Read More »
 • Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 06/2019

  Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 06/2019

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp sau này, Ban... Read More »
 • Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 03/2019

  Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 03/2019

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp sau này, Ban... Read More »
 • Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 12/2018

  Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 12/2018

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp sau này, Ban... Read More »
 • Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 08/2018

  Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 08/2018

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp sau này, Ban... Read More »
 • Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 04/2018

  Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 04/2018

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp sau này, Ban... Read More »
 • Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 12/2017

  Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 12/2017

  Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp sau này, Ban giám đốc Công ty Luật CIS “CIS Law... Read More »
 • Thông báo tuyển sinh viên thực tập 09/2017

  Thông báo tuyển sinh viên thực tập 09/2017

  Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp sau này, Ban giám đốc Công ty Luật CIS “CIS Law... Read More »
 • Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 06/2017

  Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 06/2017

  Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp sau này, Ban giám đốc Công ty Luật hợp danh... Read More »
 • Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 03/2017

  Thông báo tuyển sinh viên thực tập tháng 03/2017

  Nhằm giúp các em Sinh viên làm quen với môi trường làm việc, vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt, cũng như trao dồi kỹ năng pháp lý cho hoạt động nghề nghiệp sau này, Ban giám đốc Công ty Luật hợp danh... Read More »