(Tiếng Việt) Lao động nghỉ việc nhận hỗ trợ từ gói 62000 tỷ như thế nào?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Lao động ngừng việc không lương nhận hỗ trợ từ gói 62000 tỷ như thế nào?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 62000 tỷ như thế nào?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Chính Phủ duyệt gói hỗ trợ 62000 tỷ cho nhiều đối tượng gặp khó khăn do dịch covid19

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.