(Tiếng Việt) Từ năm 2021: 6 loại giấy tờ tùy thân nào sẽ phải thay đổi?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.