(Tiếng Việt) Công ty được quyền trừ lương, phạt tiền người lao động không?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Lao động nghỉ việc nhận hỗ trợ từ gói 62000 tỷ như thế nào?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Lao động ngừng việc không lương nhận hỗ trợ từ gói 62000 tỷ như thế nào?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 62000 tỷ như thế nào?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Cách nhận tiền Bảo Hiểm Xã Hội một lần

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Chính Phủ duyệt gói hỗ trợ 62000 tỷ cho nhiều đối tượng gặp khó khăn do dịch covid19

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Có được nghỉ việc khi doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động vì covid 19? Luật sư trả lời

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.