Thông báo tuyển tập sự luật sư năm 2016

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Người có nhu cầu tập sự hành nghề Luật sư có môi trường tập sự chuyên nghiệp, Ban giám đốc Công ty Luật hợp danh Bản Quyền Quốc Tế “CIS Law Firm” thông báo kế hoạch tuyển tập sự luật sư năm 2016. 1. Đối tượng: Sinh viên Luật năm 4 hoặc cử nhân Luật. Ưu tiên sinh viên đã từng thực tập…