ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

BÀI MỚI NHẤT

Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư ở Long An

Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư ở Long An

Long An – một trong những tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp với đa dạng dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất. Trong quá trình triển khai dự án, dự án đầu tư sẽ có thể bị điều chỉnh để phù hợp với mục đích và nhu…

Read more
Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư ở Đồng Nai

Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư ở Đồng Nai

Đồng Nai là một trong những tỉnh thành có nguồn vốn đầu tư FDI không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng trong những năm gần đây. Do đó khá nhiều dự án đầu tư được hình thành tại địa phương này. Trong quá trình triển khai dự án, trường…

Read more
Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư

Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư

Trong những năm gần đây, nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng. Việc thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã và đang là một trong những chính sách quan trọng trong phát triển nền kinh tế thị trường. Tuy…

Read more