ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

BÀI MỚI NHẤT

Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư

Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư

Trong những năm gần đây, nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng. Việc thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã và đang là một trong những chính sách quan trọng trong phát triển nền kinh tế thị trường. Tuy…

Read more
Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư tại Bình Dương

Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư tại Bình Dương

Bình Dương là một trong những tỉnh thành phía Nam có tình hình kinh tế sôi động và phát triển nhất, đặc biệt là sức thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Trong quá trình hoạt động, vì nhiều nguyên nhân mà Công ty muốn thay đổi…

Read more
Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Long An

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Long An

Một dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhưng nay nhà đầu tư muốn chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác. Vậy để chuyển nhượng dự án đầu tư tại Long An, Nhà đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ gì? Trong bài viết dưới…

Read more
Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Đồng Nai

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Đồng Nai

Hiện nay, bên cạnh việc đầu tư Dự án mới, nhiều Nhà đầu tư lựa chọn hình thức nhận  chuyển nhượng Dự án đầu tư từ các Nhà đầu tư khác. Vậy, Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục gì để chuyển nhượng Dự án đầu tư? Trong bài…

Read more
Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Khi kế hoạch, chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư thay đổi, có thể là Nhà đầu tư muốn chuyển hướng đầu tư hay muốn rút khỏi thị trường, hoặc chỉ là phân chia rủi ro, thì nhà đầu tư sẽ tiến hành Chuyển nhượng Dự án đầu tư.…

Read more
Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư tại Long An

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư tại Long An

Thời hạn hoạt động của mỗi Dự án đầu tư sẽ khác nhau và được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư khi cấp cho Nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, khi thời hạn này sắp hết và Nhà đầu tư có mong muốn tiếp tục hoạt động dự…

Read more