ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

BÀI MỚI NHẤT

Quy trình xin giấy phép đầu tư năm 2023

Quy trình xin giấy phép đầu tư năm 2023

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Khi đầu tư vào Việt Nam, một trong những vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm là thủ tục xin Giấy phép đầu tư. Trong bài viết này, Công ty Luật CIS mời…

Read more
Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài

Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp thường có nhu cầu vay vốn từ các cá nhân, tổ chức khác để phục vụ cho kế hoạch cũng như mục tiêu kinh doanh của mình. Trong thời gian gần đây, nhu cầu vay nước ngoài của các doanh nghiệp có…

Read more
Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư ở Long An

Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư ở Long An

Long An – một trong những tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp với đa dạng dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất. Trong quá trình triển khai dự án, dự án đầu tư sẽ có thể bị điều chỉnh để phù hợp với mục đích và nhu…

Read more
Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư ở Đồng Nai

Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư ở Đồng Nai

Đồng Nai là một trong những tỉnh thành có nguồn vốn đầu tư FDI không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng trong những năm gần đây. Do đó khá nhiều dự án đầu tư được hình thành tại địa phương này. Trong quá trình triển khai dự án, trường…

Read more
Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư

Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư

Trong những năm gần đây, nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng. Việc thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã và đang là một trong những chính sách quan trọng trong phát triển nền kinh tế thị trường. Tuy…

Read more