Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Long An năm 2024

Trong những năm gần đây, kinh tế tỉnh Long An có sự phát triển vượt bậc. Các khu công nghiệp tại tỉnh được mở rộng, thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo ra nhiều cơ hội việc làm, kể cả với lao động nước ngoài.

Người nước ngoài muốn được làm việc hợp pháp tại Long An buộc phải có Giấy phép lao động. Bài viết dưới đây, Công ty Luật CIS sẽ giới thiệu về Giấy phép lao động và dịch vụ xin Giấy phép lao động. Mời bạn đọc theo dõi!

1. Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động (hay còn gọi là Work Permit) là một loại giấy phép do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho Người nước ngoài để họ được làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

giay-phep-lao-dong-la-gi

Trên Giấy phép lao động ghi rõ những thông tin cơ bản về Người lao động nước ngoài bao gồm họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; quốc tịch, số hộ chiếu; tên và địa chỉ của doanh nghiệp, tổ chức nơi người lao động nước ngoài làm việc; vị trí công việc như: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật; chức danh công việc; thời hạn làm việc; tình trạng giấy phép lao động…

2. Các đối tượng được cấp giấy phép lao động tại Long An năm 2024?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam  theo các hình thức sau đây thì phải xin giấy phép lao động, trừ những trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

– Thực hiện hợp đồng lao động;

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

– Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

– Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

– Chào bán dịch vụ;

– Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tình nguyện viên;

– Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

– Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

– Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;

– Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

3. Các trường hợp được miễn giấy phép lao động bao gồm:

– Chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

– Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.

– Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

– Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

– Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

– Luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.

– Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

– Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.

– Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

– Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc Liên hợp quốc; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

– Tình nguyện viên theo quy định.

– Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

– Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

– Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

– Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

– Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội.

– Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

– Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu.

dich-vu-lam-the-apec

4. Ký hiệu và thời hạn của giấy phép lao động

♦ Giấy phép lao động không có ký hiệu. Thường chúng ta chỉ đề cập đến ký hiệu thị thực.

Theo đó, LĐ1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. LĐ2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.

Như vậy, Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được kí hiệu là LĐ1LĐ2, trong đó:

LĐ1 cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

LĐ2 cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.

♦ Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

– Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

– Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

– Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

– Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

– Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

– Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

– Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

– Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

– Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

– Khi Giấy phép lao động chuẩn bị hết hạn, nếu Người nước ngoài vẫn có nhu cầu tiếp tục làm việc tại Công ty với cùng vị trí, chức danh công việc, Công ty cần làm thủ tục gia hạn Giấy phép lao động.

5. Điều kiện xin giấy phép lao động tại Long An

Khi xin Giấy phép lao động tại Long An, Người nước ngoài cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Đủ 18 tuổi trở lên và có đủ sức khỏe theo quy định;

– Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

– Visa Việt Nam phải còn hạntrong thời gian làm Giấy phép lao động.

– Phải có công ty bảo lãnh làm việc tại Việt Nam.

trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc;

Điều kiện với từng vị trí công việc, ví dụ: nếu làm việc ở vị trí chuyên gia Người này phải có bằng đại học trở lên và xác nhận kinh nghiệm phù hợp, hay nếu làm việc ở vị trí lao động kỹ thuật Người này phải có bằng đào tạo chuyên ngành về kỹ thuật và xác nhận kinh nghiệm phù hợp, …v.v.

6. Các bước xin giấy phép lao động tại Long An

Thủ tục xin giấy phép lao động tại Long An trải qua các bước như sau:

Bước 1: Xin lý lịch tư pháp

– Người nước ngoài xin Lý lịch tư pháp tại cơ quan có thẩm quyền nơi Người nước ngoài mang quốc tịch hoặc xin Lý lịch tư pháp tại Sở tư pháp tỉnh/ thành phố Việt Nam nơi Người nước ngoài cư trú.

– Trường hợp Người nước ngoài đang cư trú tại Long An thì có thể liên hệ Sở Tư Pháp Long An, địa chỉ: 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Tân An, Long An để xin Lý lịch tư pháp.

phieu-ly-lich-tu-phap

Xem thêm: Hướng dẫn cách làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Bước 2: Khám sức khoẻ

Người nước ngoài có thể khám sức khoẻ tại cơ sở y tế nước ngoài hoặc cơ sở y tế của Việt Nam nếu Người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam.

Xem thêm: Danh sách bệnh viện khám sức khỏe xin cấp Giấy phép lao động ở Việt Nam

Bước 3: Báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng Người lao động nước ngoài

Công ty, doanh nghiệp có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng Người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà Người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình đến cơ quan có thẩm quyền trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng Người lao động nước ngoài.

Thành phần hồ sơ báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài gồm:

 • Công văn giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (Tải về mẫu số 01) .
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền (trường hợp không phải Người đại diện của Công ty ký).

Thời gian có kết quả: 10 ngày kể từ ngày nộp đủ bộ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 7, người nộp hồ sơ tiến hành nộp hồ sơ tại các vị trí được nêu ở Mục 8.

Công ty, doanh nghiệp phải tiến hành nộp hồ sơ trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày Người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Thời gian trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ bộ hồ sơ hợp lệ.

Bước 5: Xin cấp Giấy phép lao động.

Chi tiết được trình bày tại Mục 7, 8 và 9 Bài viết này.

7. Hồ sơ xin giấy phép lao động tại Long An

Khi đã có văn bản chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền cấp cho công ty ở Bước 4 Mục 6 bài viết này, Công ty thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động. Để thực hiện thủ tục này, công ty cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau:

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động (Tải mẫu);
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe tại các cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền được Bộ Y tế cấp phép trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký;
 3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản của nước ngoài xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng;
 4. Văn bản, giấy tờ chứng minh vị trí, chức vụ của người lao động nước ngoài;
 5. 02 ảnh màu nộp cùng hồ sơ (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
 6. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
 7. Bản sao có chứng thực Hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;
 8. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 9. Giấy ủy quyền.

Lưu ý: Các giấy tờ nêu trên của người nước ngoài được cấp tại nước ngoài đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự, sau đó dịch sang tiếng Việt và công chứng, chứng thực trước khi nộp hồ sơ.

8. Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động ở đâu

Nơi nộp hồ sơ khi Người lao động nước ngoài xin giấy phép lao động tại Long An:

– Doanh nghiệp/công ty nộp hồ sơ xin Giấy phép lao động tại tại: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An. Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tân An, Long An.

– Bên cạnh việc nộp trực tiếp ở trên, Doanh nghiệp/công ty có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/.

9. Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy phép lao động bao lâu

Nếu bạn chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, thời gian làm Giấy phép lao động là từ 30-45 ngày làm việc.

10. Chi phí xin giấy phép lao động tại Long An

Các chi phí để xin cấp Giấy phép lao động, bao gồm:

– Phí Nhà nước để làm Giấy phép lao động tại Long An là 600.000 VNĐ/giấy phép, căn cứ theo Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.

Ngoài ra, còn có các khoản phí khác như:

– Phí khám sức khoẻ (tuỳ vào bệnh viện mà Người lao động nước ngoài khám);

– Phí xin lý lịch tư pháp;

– Phí dịch thuật, chứng thực hồ sơ;

– Phí hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ do cơ quan, tổ chức của nước ngoài cấp như bằng cấp của Người nước ngoài.

Lưu ý: Các chi phí nêu trên chưa bao gồm thù lao dịch vụ trong trường hợp bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn và đại diện soạn thảo, nộp hồ sơ xin Giấy phép lao động tại Long An.

11. Dịch vụ làm giấy phép lao động của công ty Luật CIS

Việc xin cấp Giấy phép lao động tại Long An cần phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ và trải qua nhiều thủ tục gây mất nhiều thời gian cho Quý khách hàng. Nắm bắt được tình hình đó, Công ty Luật CIS mong muốn được hỗ trợ Quý khách hàng trong thực hiện các công việc liên quan đến xin cấp Giấy phép lao động.

Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, uy tín, trách nhiệm của Công ty Luật CIS, chúng tôi tự hào đã hỗ trợ cho nhiều Người lao động nước ngoài sở hữu Giấy phép lao động. Luật sư sẽ trợ giúp bạn trong những việc sau:

 • Tư vấn các thủ tục, điều kiện xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam;
 • Tư vấn thủ tục, hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam để xin giấy phép lao động;
 • Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc cấp giấy phép lao động;
 • Hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép lao động tại Việt Nam cho khách hàng;
 • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn điều kiện thủ tục pháp lý ký hợp đồng lao động sau khi được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam;
 • Tư vấn thủ tục pháp lý về quản lý, báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam;
 • Gia hạn Giấy phép lao động;
 • Cấp đổi Giấy phép lao động.

Trên đây là các hướng dẫn chi tiết về Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Long An năm 2024. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình làm giấy phép lao động cho Người nước ngoài hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư của Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 8581 – 3911 8582                Hotline: 0916568101

Email: info@cis.vn