• 05 thay đổi quan trọng về BHYT cần biết năm 2023

    05 thay đổi quan trọng về BHYT cần biết năm 2023

    Ngày 14/05 vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP điều chỉnh tăng hơn 20% mức lương cơ sở, từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng và chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2023. Việc tăng lương cơ... Read More »
  • Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

    Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

    Bên cạnh quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhà nước còn có chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, với mức đóng thấp hơn phù hợp với điều kiện lao động và thu nhập của những đối tượng lao động... Read More »