Khi khởi sự kinh doanh, bạn đã tìm hiểu, phân tích, đánh giá thị trường để đưa ý tưởng kinh doanh vào thực tế. Tuy nhiên, việc lựa chọn mô hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động phù hợp với sở thích, điều kiện tài chính, phương thức tiếp cận nguồn vốn, nguồn nhân lực và các quy định của pháp luật là nội dung quan trọng phải quyết định khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Với những luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp những lời khuyên pháp lý để bạn có thể lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp nhất. Đồng thời minh bạch hóa quan hệ giữa các đối tác về tài sản góp vốn, định giá tài sản góp vốn và cơ cấu quản lý công ty, tạo tiền đề cho hoạt động hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp. Cụ thể, Quý khách hàng sẽ được tư vấn về các vấn đề sau:

  • Tư vấn Mô hình tổ chức và Cơ cấu quản lý doanh nghiệp;
  • Tư vấn cách đặt Tên doanh nghiệp;
  • Tư vấn về Ngành nghề kinh doanh (ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề, ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; đăng ký và mã hóa ngành nghề kinh doanh.)
  • Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành Công ty;
  • Tư vấn pháp lý về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
  • Tư vấn Quyền và Nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
  • Tư vấn về việc huy động vốn, định giá tài sản góp vốn và phương thức góp vốn;
  • Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
  • Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.