Nhà đầu tư điều chỉnh giấy phép đầu tư khi thay đổi nội dung dự án đầu tư như thay đổi tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, vốn đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng vốn … Công ty Luật hợp danh bản quyền Quốc tế (CIS LAW FIRM) hỗ trợ nhà đầu tư điều chỉnh giấy phép đầu tư.

CIS hỗ trợ nhà đầu tư điều chỉnh giấy phép đầu tư khi nhà đầu tư thay đổi nội dung dự án đầu tư:

  • Thay đổi tên dự án
  • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án; Số điện thoại, Fax, Email, Website;
  • Thay đổi mục tiêu dự án, ngành nghề kinh doanh, gồm: rút ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Tư vấn thay đổi vốn đầu tư; tiến độ góp vốn, loại tài sản góp vốn;
  • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;
  • Tư vấn chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Ngoài ra, CIS còn tư vấn:

  • Thành lập chi nhánh công ty;
  • Thành lập văn phòng đại diện;
  • Lập địa điểm kinh doanh;

Tất cả những gì Quý khách hàng cần làm là liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi phục vụ trọn gói.

Xin vui lòng liên hệ với luật sư qua Email: info@cis.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 028.39118581.