BẢO HIỂM XÃ HỘI

  • Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

    Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

    Bên cạnh quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhà nước còn có chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, với mức đóng thấp hơn phù hợp với điều kiện lao động và thu nhập của những đối tượng lao động tự do. Vậy bảo hiểm …

BÀI MỚI NHẤT

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Bên cạnh quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhà nước còn có chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, với mức đóng thấp hơn phù hợp với điều kiện lao động và thu nhập của những đối tượng lao động tự do. Vậy bảo hiểm…

Read more
Hướng dẫn hưởng chế độ ốm đau năm 2023

Hướng dẫn hưởng chế độ ốm đau năm 2023

Trong cuộc sống hằng ngày, sẽ có những lúc sức khỏe của bạn không nghe lời và bạn phải tạm thời “đình công”. Nếu bạn không may bị ốm và phải nghỉ việc để điều trị, hoặc phải ở nhà chăm sóc con nhỏ đau ốm thì đừng bỏ lỡ…

Read more
Hướng dẫn thủ tục nghỉ hưu năm 2023

Hướng dẫn thủ tục nghỉ hưu năm 2023

Hưu trí là một trong những chế độ cơ bản của chính sách bảo hiểm xã hội. Người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ quan tâm đến chế độ hưu trí được hưởng. Tuy nhiên, các quy định về chế độ nghỉ hưu luôn được thay đổi cho…

Read more